Overlay
Peuterleerplek De Hummelhoek
Kinderen

De Dr. J.A. Gerth van Wijkschool maakt onderdeel uit van Kindcentrum Kosmos. Bij de bouw van dit mooie Kindcentrum is er rekening gehouden met de wens om te groeien. Daarom zijn er verschillende partijen met wie wij samenwerken. U en uw kind(eren) kunnen bij ons terecht voor onder andere voorschool en de peuterleerplek.

Peuterleerplek De Hummelhoek

Wij werken nauw samen met voorschool-peuterleerplek De Hummelhoek. Kinderen van 2,5 tot 4 jaar kunnen hier vier keer per week terecht waar ze onder deskundige begeleiding leeftijdsgenootjes kunnen ontmoeten en lekker kunnen spelen. Spelen is hierin een belangrijk onderdeel. Naast het ontmoeten en spelen, werken de leidsters met het programma Uk & Puk. De kinderen leren hierbij meer over taalontwikkeling, rekenkundig inzicht, sociale vaardigheden en de ontwikkeling van de motoriek.

De Hummelhoek heeft 4 voorschoolgroepen. Hieronder vindt u onze openingstijden: 
Op maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 08:20 – 11:35 uur.
Op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag van 12:20 – 15:35 uur
Op woensdag- en vrijdagmiddag van 12.20 – 15.20 uur. 
Voor meer informatie kunt u altijd eventjes langslopen of maak een afspraak met een van de peuterleidsters via 070 205 35 66.

Voorschool

De Dr. J.A. Gerth van Wijkschool vormt samen met kinderopvang David Dak en peuterleerplek De Hummelhoek een Haagse voorschool voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar. Hier wordt een intensief educatief programma voor kinderen in achterstandssituaties aangeboden. Oudereducatie vormt hierbij een essentieel onderdeel van de voorschool. Ons doel met de voorschool is het verhogen van het ontwikkelingsniveau van de kinderen in deze achterstandssituatie, zodat zij ook de kans krijgen de basisschool met goed gevolg te doorlopen en naar een passende middelbare school door te stromen.

In elke kleutergroep wordt 1 keer per week, een halve dag extra begeleiding gegeven. De onderwijsassistent biedt ondersteuning in de klas en gaat met kleine groepjes te werk. In de kinderopvang en peuterleerplek wordt gewerkt met verschillende programma’s die op elkaar aansluiten. Zien en snappen wordt in Kindcentrum Kosmos gebruikt als ondersteuning bij het taalonderwijs.

Meer informatie hierover kunt u vinden in dit document over Peuterleerplek de Hummelhoek of neem contact met ons op.