Overlay
Kindcentrum Kosmos
Kinderen

Uw kind in een vertrouwde omgeving veilig laten spelen en leren, met aandacht en respect voor elkaar? Dat kan bij Kindcentrum Kosmos. Onderdeel van kindcentrum Kosmos is de Dr. J.A. Gerth van Wijkschool.

Kosmos is een IKC, een integraal kindcentrum. Dit is een plek waar kinderen van 0 tot 13 jaar welkom zijn voor onderwijs en opvang. Wij bieden dagopvang, peuterspeelzaal, voorschool, buitenschoolse opvang, basisonderwijs en naschoolse activiteiten. We zijn gevestigd in een prachtig nieuw gebouw met een groot, groen en uitdagend speelplein met vrolijke speeltoestellen.

Bij ons krijgt ieder kind de ruimte die het nodig heeft om te spelen, leren en plezier te maken. Maar vooral om zichzelf te zijn. Dit doen we in een hechte samenwerking met de medewerkers, ouders en partners. We werken met een gezamenlijk programma voor vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) voor kinderen van 0 tot 6 jaar.

Kosmos

Kosmos is Grieks voor het heelal of universum. Het is een grote, oneindige ruimte om onze aardbol heen. De ruimte waarin wij ons allemaal bewegen. Bij Kindcentrum Kosmos delen we die ruimte met elkaar. Wij geven kinderen de ruimte door:

  • Een vertrouwde, veilige en inspirerende omgeving   
  • Spelenderwijs leren van en met elkaar
  • Aandacht, respect en betrokkenheid
  • Professionele en betrokken medewerkers


Missie en Visie

'Kindcentrum Kosmos geeft kinderen de ruimte!'

Wij geloven dat Kindcentrum Kosmos de wereld van het kind rijker maakt. Wij laten zien hoe je van elkaar kunt leren en dankzij elkaar kan groeien. Daarbij vinden we het belangrijk om respectvol met elkaar om te gaan en open te staan voor elkaar.

Meer informatie over Kindcentrum Kosmos kunt u vinden op de website www.kindcentrumkosmos.nl.

Waarden

Kindcentrum Kosmos geeft kinderen de ruimte!

Op kindcentrum Kosmos werken we vanuit 1 gezamenlijke pedagogische visie met kinderen van 0 t/m 13 jaar. Kinderen zijn intrinsiek gemotiveerd wanneer we tegemoet komen aan de basisbehoeften 'autonomie, relatie en competentie'.

Ze leren eigen keuzes maken, hebben eigen inbreng en stellen eigen vragen. Kinderen leren hiervoor verantwoordelijkheid te dragen. Samen met ouders zorgen we voor een warm pedagogisch klimaat waar kinderen tot groei en ontwikkeling komen.

Hiervoor hanteren we de volgende uitgangspunten:

  • We hebben aandacht voor elkaar en benaderen elkaar positief;
  • We hebben vertrouwen in de kinderen en helpen hen zelfvertrouwen te ontwikkelen;
  • We sluiten aan bij de behoeften van de kinderen;
  • We creëren een veilige omgeving waarbinnen kinderen ontdekken en vaardigheden eigen maken.
  • We kunnen in een veilige omgeving leren door vallen en opstaan.

Om voor een positief pedagogisch klimaat te zorgen hebben we gezamenlijke waarden binnen Kosmos. Deze waarden kan je vinden in heel Kosmos en gelden voor iedereen die in het gebouw aanwezig is. Om ervoor te zorgen dat iedereen, jong en oud, deze waarden begrijpt, hebben we deze uitgebeeld in 6 illustraties.