Overlay
Sociaal- emotioneel leren
Kinderen

Sociaal- emotioneel leren 

Wij vinden het als school belangrijk dat we samen met ouders actief aan de sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen werken. Daarom gebruiken wij op onze school de lesmethode Kwink voor sociaal-emotioneel leren (SEL).

De SEL-lessen zijn gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind en worden gegeven van groep 1 t/m 8. Kwink biedt ieder schooljaar twintig nieuwe SEL-lessen, die gaan over belangrijke vaardigheden (competenties) die kinderen nodig hebben om succesvol  te kunnen meedoen aan de maatschappij. Hierbij staat de positieve groepsvorming centraal.

Kwink wordt op onze school ingezet om:

 • verstorend gedrag en pestgedrag te voorkomen;
 • gericht aandacht te besteden aan groepsbrede en preventieve aanpak;
 • een sociaal veilige groep te creëren;
 • de leeropbrengsten te verhogen.

Ook biedt onze school met behulp van Kwink de vijf (SEL)gedragscompetenties:

 1. Besef hebben van jezelf
 •  Kunnen inschatten van je eigen gevoelens
 • Kennis hebben van je interesses, waarden en kracht
 •  Een gezond zelfvertrouwen
 1. Besef hebben van de ander
 • Empathie
 • Perspectief nemen
 • Verschillen tussen individuen en groepen herkennen en waarderen
 • Sociale cues juist interpreteren
 1. Keuzes kunnen maken
 • Weloverwogen kiezen met de juiste aandacht voor jezelf en de ander
 • Bijdragen aan een positief klimaat in je school
 • Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gedrag
 1. Zelfmanagement
 • Impulscontrole bij stressvolle situaties
 • Omgaan met heftige emoties
 • Doelgericht gedrag
 1. Relaties kunnen hanteren
 • Relaties aangaan gebaseerd op samenwerking
 • Sociale druk weerstaan
 • Conflicten oplossen