Overlay
Dr. J.A. Gerth van Wijkschool
Kinderen

Een actieve en uitdagende basisschool waar het kind centraal staat, dat is de Dr. J.A. Gerth van Wijkschool. Wij zijn een christelijke open school die veel waarde hecht aan oprechte ontmoeting tussen ouders, leerlingen en het team. Betrokken zijn, elkaar respecteren en positief nieuwsgierig zijn naar elkaars meningen en visies staat bij ons hoog in het vaandel. Door duidelijke afspraken te maken en structuur en rust, bieden wij onze leerlingen een veilige (leer-)omgeving zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

De Dr. J.A. Gerth van Wijkschool is onderdeel van Kindcentrum Kosmos en is gevestigd in een prachtig nieuw gebouw aan de Withuysstraat, hoek Laakkade. We bieden basisonderwijs aan zo’n 340 leerlingen in 15 groepen. De Dr. J.A. Gerth van Wijkschool is onderdeel van SCOH, Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden. Meer informatie over SCOH kunt u hier vinden.

Identiteit

Iedereen is bij ons van harte welkom. De Dr. J.A. Gerth van Wijkschool is een christelijke basisschool die openstaat voor iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken. Onze identiteit vindt zijn oorsprong in het geloof in God en de bijbel. Wij bieden ruimte voor ieder individu, er is respect voor ieders inbreng. Wij zijn niet neutraal maar juist betrokken op mens en wereld. Dit komt tot zijn recht in de omgang met elkaar, de keuzes van leermiddelen en de fijne sfeer die heerst op onze mooie school.

Missie

Wij staan open voor alle leerlingen ongeacht cultuur en geloof. Wat wij belangrijk vinden is het ontmoeten van elkaar, betrokken zijn bij elkaar en respect hebben voor elkaars mening en visie. Vanuit deze gedachte hebben wij verbinding met onze leerlingen en hun ouders. Wij bieden een veilige (leer)omgeving zodat de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Hierbij is de onderwijsbehoefte van de leerling ons uitgangspunt: wij bieden Onderwijs Op Maat. Samen met u als ouder en andere organisaties, bouwen we aan een omgeving waar kinderen het beste uit zichzelf kunnen halen zodat ze zich optimaal kunnen ontplooien. Ze ontwikkelen vertrouwen in zichzelf, in de ander en in de toekomst.

Visie

Onze samenleving verandert voordurend. Wij bieden onderwijs om de leerlingen voor te bereiden op hun plek in de samenleving. Niet alleen kennis en vaardigheden, ook de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling horen daarbij. Wij stimuleren de leerlingen om samen te werken. Om dit te bereiken, bieden wij iedere leerling:

  • Veiligheid en geborgenheid, zodat hij of zij zich thuis voelt op school
  • Geloof en plezier in eigen kunnen
  • Waardering en acceptatie
  • We stimuleren onze leerlingen om samen te werken