Overlay
Ouderbetrokkenheid
Kinderen

Natuurlijk bent u als ouder nauw betrokken bij de ontwikkeling van uw kind. Het is geweldig om de basisschoolperiode van uw kind bewust mee te maken en daar ook actief in te zijn. Een goede samenwerking tussen u en de school heeft direct invloed op de ontwikkeling van uw kind. Ouders en leerkrachten staan natuurlijk voor hetzelfde doel: het beste voor uw kind!

Met u als ouders van onze leerlingen werken we aan een goede samenwerking en vertrouwensband. Door regelmatig informatie uit te wisselen, zorgen we ervoor dat de leeromgeving en de thuissituatie van uw kind goed op elkaar afgestemd zijn. U ontvangt regelmatig informatie van ons over alles wat op school speelt. Daarnaast informeren wij u zoveel mogelijk over uw kind. Ook hierin is samenwerking belangrijk en wij stellen het daarom erg op prijs als u ook ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt zodat wij hier rekening mee kunnen houden.

Veel ouders helpen ons bij activiteiten op school, want zonder deze hulp kunnen we sommige activiteiten niet doen. Uw hulp wordt daarom erg gewaardeerd. U kunt op verschillende manieren betrokken zijn bij de school:

  • Klassenouder worden
  • Zitting nemen in de ouderraad
  • Lid worden van de Medezeggenschapsraad
  • Helpen in de groepen bij activiteiten
  • Kinderen begeleiden tijdens schoolreisjes, uitstapjes en excursies


Communicatie
 

Informatie- en Kennismakingsavond
Aan het begin van het schooljaar organiseren we altijd een gezellige informatie – en kennismakingsavond. Hier wordt belangrijke informatie gedeeld, maar leren ook ouders en leerkrachten elkaar wat beter kennen. Deze avond is een goede start voor uw betrokkenheid bij de ontwikkeling van uw kind op school.

Ontwikkelsgesprekken
Twee keer per jaar gaan we met u in gesprek over de ontwikkeling van uw kind. We nemen graag de tijd om samen met u het beste voor uw kind te bereiken. Tijdens deze gesprekken wordt informatie gedeeld over hoe het kind zich thuis en op school voelt, wat goed gaat en wat minder en worden er, aan de hand van deze informatie, doelen opgesteld voor de komende periode. 

Social Schools
Goede en snelle communicatie tussen u als ouder en de school vinden wij erg belangrijk. Daarom werken wij met de ouderapp Social Schools. Alle informatie over schoolzaken die we met u willen delen gaat via de app Social Schools of via een e-mail. De app Social Schools biedt ons onder andere de mogelijkheid om u snel een urgent SMS-bericht te sturen. Het is daarom belangrijk dat alle ouders van onze school meedoen.

Heeft u nog geen Social Schools? Loop gerust langs bij Janet van Westbroek van de Administratie. Zij heeft voor u de inlogcode en zij kan u eventueel helpen bij het installeren van de app.