Overlay
Medezeggenschapsraad
Kinderen

In de medezeggenschapsraad (MR) hebben ouders en personeelsleden zitting. De MR praat mee over de ontwikkelingen van de Dr. J.A. Gerth van Wijkschool. De MR heeft adviesrecht en instemmingsrecht op verschillende onderwerpen en is het klankbord voor de directie. De MR komt ongeveer een keer in de zes weken bijeen om over verscheidene onderwerpen te praten zoals het schoolbeleid, personeelsbeleid en de veiligheid in en om het gebouw.

De MR bestaat uit 8 enthousiaste leden: 4 ouders en 4 personeelsleden. De directeur zit als adviserend lid de vergaderingen geheel of gedeeltelijk bij. Een van de leden heeft ook zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Dit is een overkoepelende raad waarin alle scholen van SCOH door een MR-lid worden vertegenwoordigd. De GMR bespreekt in de bijeenkomsten zaken die alle scholen aangaan zoals de schoolvakanties.

De MR vergaderingen zijn openbaar dus u bent als ouder van harte welkom. Heeft u vragen, wilt u een vergadering bijwonen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen via mr@gerthvanwijkschool.nl.

De MR van schooljaar 2021-2022 bestaat uit de volgende leden:

Ouders

Dhr. Jeffrey van Oeffelen - kind in groep 3
Mw. Meliha Os – kind in groep 5, 6/7 en 8
Mw. Lonneke van Leest- kind in groep 3 
Mw. Sjaahien Kalloe- kind in groep 2                                                                                 

Personeel

Mw. Mira Bronsveld
Mw. Mariska van Egmond
Mw. Amanda Ververs-Langbroek

Hieronder vindt u de verslagen van de MR vergaderingen: