Overlay
Medezeggenschapsraad
Kinderen

In de medezeggenschapsraad (MR) hebben ouders en personeelsleden zitting. De MR praat mee over de ontwikkelingen van de Dr. J.A. Gerth van Wijkschool. De MR heeft adviesrecht en instemmingsrecht op verschillende onderwerpen en is het klankbord voor de directie. De MR komt ongeveer een keer in de zes weken bijeen om over verscheidene onderwerpen te praten zoals het schoolbeleid, personeelsbeleid en de veiligheid in en om het gebouw.

De MR bestaat uit 6 enthousiaste leden: 3 ouders en 43personeelsleden. De directeur zit als adviserend lid de vergaderingen geheel of gedeeltelijk bij. Een van de leden heeft ook zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Dit is een overkoepelende raad waarin alle scholen van SCOH door een MR-lid worden vertegenwoordigd. De GMR bespreekt in de bijeenkomsten zaken die alle scholen aangaan zoals de schoolvakanties.

De MR vergaderingen zijn openbaar dus u bent als ouder van harte welkom. Heeft u vragen, wilt u een vergadering bijwonen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen via mr@gerthvanwijkschool.nl.

De MR leden van schooljaar 2023-2024                                                                             

Klik hiernaast voor de verslagen van de
MR-vergaderingen: