Overlay
Financieel
Kinderen

Het onderwijs, leermiddelen en vrijwel alle overige schoolmiddelen zijn gratis op de Dr. J.A. Gerth van Wijkschool. Er is wel een aantal andere kosten waar u rekening mee moet houden. Deze kosten zijn afhankelijk van de groep waarin uw kind zit en de activiteiten waar uw kind aan meedoet. Er wordt een financiële bijdrage gevraagd voor de volgende activiteiten:

  • Ouderbijdrage
  • Overblijven
  • Schoolreisje
  • Werkweek
  • Busvervoer voor schoolzwemmen
  • Excursies
  • Schoolmelk
  • Schoolfotograaf


Ouderbijdrage
 

Ieder jaar vragen wij van u een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage is voor activiteiten die buiten het lesprogramma vallen zoals het sinterklaasfeest, kerstfeest, schaatsen en de sportdag. Al deze leuke activiteiten worden in samenwerking met de ouderraad georganiseerd en zijn voor veel kinderen de hoogtepunten van het jaar. Deze activiteiten kunnen alleen doorgaan als er voldoende ouderbijdrage is ontvangen. De ouderbijdrage voor dit jaar is € 30,00 per leerling (als u voor de herfstvakantie betaalt, is het € 25,- per leerling).

Wij vragen u het geld bij voorkeur per bank over te maken op de volgende bankrekeningnummers:

Voor het betalen van het overblijven, zwemmen en schoolreisje;
NL50ABNA0606785973 t.n.v. Dr. J.A. Gerth van Wijkschool Den Haag

Voor het betalen van de ouderbijdrage;
NL33ABNA0606786279 t.n.v. Ouderraad Dr. J.A. Gerth van Wijkschool Den Haag

Meer informatie over de activiteiten en kosten vindt u in onze schoolgids.