Overlay
Logopedie
Kinderen

Logopediepraktijk Samenspraak in Kindcentrum Kosmos

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Logopedisch Centrum Samenspraak is per 16 maart 2016 een samenwerkingsverband aan met de basisschool Gerth van Wijkschool!

Graag stellen wij ons kort aan u voor.

Logopedisch Centrum Samenspraak is een allround praktijk en bestaat ruim 15 jaar.
Wij hebben verschillende vestigingen op de Veluwe, in de Randstad en in West-Brabant. Tevens bieden wij ook online logopedie aan.

De logopedisten die werkzaam zijn bij onze praktijk, staan allemaal geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici, zijn in het
bezit van een VOG en volgen regelmatig cursussen om hun kennis op peil te houden en te vergroten.

Wij hebben ruime ervaring met het behandelen van kinderen op de basisschool. Het grote voordeel van een logopediepraktijk op
een basisschool is de mogelijkheid tot een nauwe samenwerking tussen de leerkracht/ Intern-Begeleider en de logopedist, dit komt
de kwaliteit van de behandeling ten goede.

Wij werken onafhankelijk van de school en zijn voor iedereen toegankelijk. We behandelen zowel onder- als na schooltijd.
In de schoolvakanties en op margedagen zijn wij geopend en gaan de behandelingen in de praktijk óf via online logopedie gewoon door.

De logopediste die werkzaam is op de Gerth van Wijkschool is Elise. Zij is iedere dinsdag en vrijdag aanwezig op school.
U kunt bij Elise terecht voor diverse klachten met betrekking tot spraak- en taalproblemen. Ook heeft Elise ervaring met het
behandelen van kinderen met afwijkende mondgewoonten.
Behandelingen vinden uitsluitend plaats op verwijzing van de huisarts of een specialist.

Logopedie zit tot de leeftijd van 18 jaar in het basispakket van de zorgverzekeraars en wordt vaak volledig vergoed.
Voor meer informatie kunt u onze website raadplegen of contact opnemen met uw zorgverzekering.

U kunt uw kind aanmelden voor logopedie via onze website: Inschrijven - Jouw Logopedist voor informatie zijn wij op werkdagen
tussen 08.00 en 14.00 uur telefonisch bereikbaar op het telefoonnummer 088-10 12 700.