Overlay
Logopedie
Kinderen

Logopediepraktijk Samenspraak in Kindcentrum Kosmos

Heeft uw kind logopedie nodig? Logopediepraktijk Samenspraak is gevestigd in het gebouw van Kindcentrum Kosmos. Logopedie op school is logopedie in een vertrouwde omgeving voor uw kind! Een groot voordeel van een logopedist op een basisschool is de mogelijkheid tot een nauwe samenwerking tussen de leerkracht/Intern Begeleider en de logopedist. Dit komt de kwaliteit van de behandeling ten goede.

Logopediepraktijk Samenspraak werkt onafhankelijk van de school en is voor iedereen toegankelijk. Behandelingen vinden zowel onder- als na schooltijd plaats. In de schoolvakanties is de logopediste ook aanwezig en gaan de behandelingen gewoon door.

U kunt bij de logopediste terecht voor problemen met betrekking tot spraak, taal, stotteren, afwijkende mondgewoonten, adem, stem, auditieve vaardigheden, gehoorproblemen, eet- en drinkproblemen en slikken. Behandelingen vinden uitsluitend plaats op verwijzing van de huisarts of een specialist. Logopedie zit tot de leeftijd van 18 jaar in het basispakket van alle zorgverzekeraars en wordt volledig vergoed.

De logopediste is aanwezig op de vrijdag. Wilt u uw kind aanmelden of heeft u een vraag? Dat kan op het telefoonnummer: 088-1012700.

Aanmelden kan ook via onze website: www.jouwlogopedist.nl en met een aanmeldformulier bij de IB-er op school. 

Of zoek de logopedist in Kindcentrum Kosmos eens op!