Overlay
Gezonde school
Kinderen

De Dr. J. A. Gerth van Wijkschool is een ‘Gezonde School’. Dat uit zich bij ons in veel sportieve activiteiten en ruime aandacht voor Gezonde Leefstijl.

In ons onderwijs besteden wij al jaren aandacht aan een gezonde leefstijl en gezonde voeding. Obesitas komt namelijk steeds vaker en op jongere leeftijd voor. We maken onze leerlingen bewust van gezonde voeding en het zorgen voor een gezond lichaam. Dit dragen we niet alleen uit, we hebben ook meerdere activiteiten die deze visie ondersteunen:

 • Een uitgebreid aanbod van naschoolse sport.
 • Onze school is ketenschool in de Haagse Aanpak Gezond Gewicht en neemt deel aan: Meten en Wegen, Gewichtige Vakleerkracht, Schooldiëtiste en het programma Workout Wijs In Jouw Stijl (WoWijs)
 • Deelname aan de projecten Lekker Fit! en Ik eet Beter
 • Sport voor Ouders
 • Actief beleid op het gebied van Gezonde Voeding:
  • Aandacht voor belang van ontbijt, gezonde pauzehap en lunch en fruit in de middag.
  • Beleid gezonde traktaties.
  • Informatie en voorlichting aan ouders.

U als ouder speelt een essentiële rol in het bijbrengen van de juiste eetgewoonten en gezonde leefstijl van uw kind(eren). Daarom betrekken wij u intensief bij dit thema. Wij delen algemene informatie met u via nieuwsbrieven en de schoolgids. Ook organiseren wij over dit thema diverse workshops en ouder themaochtenden.

Lekker Fit!

Lekker Fit! is een project over bewegen, gezonde voeding en het maken van verstandige keuzes. Gedurende twee weken wordt met verschillende activiteiten op onze school aandacht besteed aan de volgende thema’s:

 • Lekker Fit!lessen in de klas
 • Extra sportactiviteiten
 • Supermarktbezoek
 • Voorlichting aan ouders over een gezonde levensstijl
 • Speciale activiteiten voor de ouders van onze leerlingen

 

Meten en wegen

‘Meten en Wegen’ is een initiatief van het Haagse actieprogramma ‘Gezond Gewicht’. Het doel van het project is ‘vroeg-signalering’, zodat we voorkomen dat kinderen van een gezond naar een ongezond gewicht gaan. Alle leerlingen van onze school worden, verspreid over het schooljaar, gemeten en gewogen door de jeugdverpleegkundige. Deze metingen worden ingevoerd in het leerlingvolgsysteem dat door de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is gemaakt.

De ouders geven hiervoor toestemming en zij worden via een brief op de hoogte gesteld van het meetresultaat. Wanneer een leerling een ongezond gewicht heeft - te licht of te zwaar - worden ouders en leerling uitgenodigd voor een gesprek met onze jeugdverpleegkundige. Gezamenlijk worden afspraken gemaakt om te werken aan verbetering van het gewicht en de leerling te helpen bij een gezonde leefstijl.

WoWijs

WoWijs is ook een initiatief van het Haagse actieprogramma ‘Gezond Gewicht’ en staat voor Workout Wijs In Jouw Stijl. Het programma richt zich op een gezonde levensstijl voor kinderen, waarbij ook de ouders worden betrokken. Kinderen van groep 5 t/m 8 met (licht) overgewicht worden uitgenodigd om mee te doen. Zij krijgen elke week een korte les over voeding, gaan intensief bewegen en ze worden gecoacht op hun leefstijl. Deze lessen worden gegeven door professionals: een diëtist, coach en gymdocent. Kinderen leren op deze manier op een speelse wijze meer over voeding en bewegen en onthouden de informatie hierdoor ook beter.