Overlay
Buitenschoolse Opvang (BSO)
Kinderen

Naast de voorschool en peuterspeelzaal bieden wij binnen Kosmos ook buitenschoolse opvang aan in samenwerking met Dak Kindercentra. U kunt gebruik maken van de voor- en naschoolse opvang buiten de schooltijden om. Kinderen van 4 tot 13 jaar kunnen hier terecht.

Voor de naschoolse opvang worden de kinderen in twee verschillende leeftijdsgroepen ingedeeld:

  • De kinderen van groep 1 t/m 4 worden opgevangen in de naschoolse ruimte in IKC Kosmos (David Dak Withuysstraat)
  • De kinderen van groep 4 t/m 8 worden opgevangen in de naschoolse ruimte in de Willem Dreesschool (David Dak Bresterstraat).


Alle kinderen worden altijd na schooltijd opgehaald. De naschoolse opvang is geopend tot 18:30 uur. Ook tijdens vakanties, studiedagen en roostervrije dagen kunnen de kinderen de hele dag bij stichting Dak terecht. Zij zijn dan geopend van 08:00 tot 18:30 uur.

De voorschoolse opvang is van 07:30 tot 08:20 uur in IKC Kosmos.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Dak Kindercentra www.dakkindercentra.nl.